MOJE ODZNAKI TURYSTYCZNE

Odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawcze w pewnym stopniu obrazują turystyczne doświadczenie każdego, kto podjął się trudu ich zdobycia. Uzyskanie kolejnego stopnia turystycznego wtajemniczenia potrafi sprawić naprawdę sporą satysfakcję, a zdobywanie kolejnych odznak jest pouczającą przygodą na lata.

Poniżej prezentuję te rodzaje i stopnie odznak, które dotychczas osiągnąłem.

Historia pierwszej odznaki turystycznej PTTK sięga lat 30-tych XX w. Pierwsza, ustanowiona w 1932 r. przez Polski Związek Narciarski, to Odznaka Górska PZN, która obecnie znana jest jako GON - Górska Odznaka Narciarska.

Do zdobycia jest siedem stopni GON, począwszy od popularnej przez trzy stopnie małe, dwa duże, skończywszy na stopniu "Za wytrwałość". Uzyskanie tego ostatniego stopnia wymaga odbywania górskich wycieczek narciarskich przez co najmniej 10 lat.

Górska Odznaka Narciarska popularna Górska Odznaka Narciarska mała brązowa Górska Odznaka Narciarska mała srebrna Górska Odznaka Narciarska mała złota

GON popularna i GON mała: brązowa, srebrna, złota


Chronologicznie drugą odznaką jest Górska Odznaka PTT, zatwierdzona przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w 1935 r. Od połączenia PTT z PTK w 1950 r. i powstania PTTK, odznaka ta funkcjonuje pod nazwą GOT PTTK. Zwykle jest określana jako GOT - Górska Odznaka Turystyczna.

Do zdobycia jest dziewięć stopni GOT: popularna, trzy małe, trzy duże i dwa (mały oraz duży) stopnie "Za wytrwałość". Nazwa odznaki GOT "Za wytrwałość" nie jest przypadkowa, gdyż postępując zgodnie z regulaminem Górskiej Odznaki Turystycznej, można ją zdobyć nie szybciej niż w ciągu 13 lat górskich wędrówek. Uzyskanie stopnia dużego w kategori "Za wytrwałość" wymaga powtórzenia całego cyklu, a tym samym dwukrotnie dłuższego czasu.

Górska Odznaka Turystyczna popularna Górska Odznaka Turystyczna mała brązowa Górska Odznaka Turystyczna mała srebrna Górska Odznaka Turystyczna mała złota

GOT popularna i GOT mała: brązowa, srebrna, złota

Górska Odznaka Turystyczna duża brązowa Górska Odznaka Turystyczna duża srebrna Górska Odznaka Turystyczna duża złota Górska Odznaka Turystyczna mała "Za wytrwałość"

GOT duża: brązowa, srebrna, złota oraz GOT mała "Za wytrwałość"


Do odznak turystyki kwalifikowanej, podobnie jak dwie powyższe, zalicza się również ustanowiona przez PTTK w 1952 r. KOT - Kolarska Odznaka Turystyczna.

Do zdobycia jest siedem stopni KOT: trzy małe, trzy duże i "Za wytrwałość".

Kolarska Odznaka Turystyczna mała brązowa Kolarska Odznaka Turystyczna mała srebrna Kolarska Odznaka Turystyczna mała złota

KOT mała: brązowa, srebrna, złota

Kolarska Odznaka Turystyczna duża brązowa Kolarska Odznaka Turystyczna duża srebrna Kolarska Odznaka Turystyczna duża złota

KOT duża: brązowa, srebrna, złota


Nieco krócej istnieje krajoznawcza Odznaka "Turysta Przyrodnik", którą PTTK ustanowiło na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK w 1979 r.

Do zdobycia jest siedem stopni Odznaki Turysta Przyrodnik: popularna, trzy małe i trzy duże. Ponadto ustanowiono stopień honorowy.

Odznaka Turysta Przyrodnik popularna Odznaka Turysta Przyrodnik mała brązowa Odznaka Turysta Przyrodnik mała srebrna Odznaka Turysta Przyrodnik mała złota

Odznaka "Turysta Przyrodnik" popularna i TP mała: brązowa, srebrna, złota


Najmłodszą w tym gronie jest GSB PTTK - Odznaka Turystyczna "Główny Szlak Beskidzki PTTK", ustanowiona uchwałą Zarządu Głównego PTTK z 26 czerwca 2010 r.

Do zdobycia są cztery stopnie GSB PTTK: brązowy, srebrny, złoty i diamentowy. Trzy pierwsze stopnie można zdobyć za przejście kolejnych odcinków Głównego Szlaku Beskidzkiego bez limitów czasowych i podzas dowolnej ilości wycieczek. Aby zdobyć odznakę diamentową GSB PTTK należy przejść cały liczący ok. 500 km Główny Szlak Beskidzki z Ustronia do Wołosatego bądź odwrotnie, w czasie nie dłuższym niż 21 dni. Zdobycie stopnia diamentowego GSB PTTK w praktyce oznacza uzyskanie wszystkich pozostałych stopni tej odznaki.

Odznaka Główny Szlak Beskidzki PTTK brązowa Odznaka Główny Szlak Beskidzki PTTK srebrna Odznaka Główny Szlak Beskidzki PTTK złota Odznaka Główny Szlak Beskidzki PTTK diamentowa

Odznaka GSB PTTK: brązowa, srebrna, złota, diamentowa


Flag Counter

Valid XHTML 1.1 Poprawny CSS!